Ukrajina

Finanční stabilita pro investigativní médium v době pandemie


médium: Mykolajivské centrum investigativní žurnalistiky

místo: Mykolajiv

rok: 2020-2021

web: https://nikcenter.org/ (v ruštině)

Mykolajivské centrum investigativní žurnalistiky představuje v regionech jižní Ukrajiny výjimečnou komunitu novinářů a novinářek, kteří nejen v Mykolajivě soustavně odkrývají komplikované kauzy korupce a nepravostí mezi politickými špičkami města. Nezávislost je jejich hlavní profesní hodnotou, a mají proto přísná kritéria na to, od koho přijímají sponzorské dary a kdo může využívat možnosti inzerce na jejich stránkách. Negativní důsledky pandemie pocítila také jejich redakce v podobě výpadku příjmů z drobné inzerce. Situaci se centrum pokusilo uchopit jako příležitost a vypracovalo plán na možnosti diverzifikace svých příjmů, jenž jsme se rozhodli podpořit. Naše podpora umožní centru po dobu šesti měsíců intenzivně se věnovat hledání nových možností financování, navazování kontaktů s většími i menšími dárci a dárkyněmi a především vytvářet komunitu odběratelů kolem média složené primárně z obyvatel a obyvatelek Mykolajivské oblasti.