Abcházie

NE sáčkům (НЕТпакет)


Organizace: Svět bez násilí
Místo: Suchum/i, Abcházie
Roky: 2014-2015

Cílem této ekologické iniciativy je dosáhnout toho, aby do konce roku 2015 minimálně 2 supermarkety nabízely jako alternativu ke svým plastovým taškám také tašky papírové nebo látkové jakožto ekologickou alternativu.

K dosažení tohoto cíle používají jednak nástroje vyjednávání s představiteli města, jednak s řediteli supermarketů, kterým navrhují připravit marketingový plán založený na šetrném přístupu k životnímu prostředí.

Současně vedou osvětovou kampaň pro veřejnost, skrze niž poukazují na problematičnost nadspotřeby platových tašek, což způsobuje na první pohled viditelnou ekologickou zátěž.