Abcházie

Be a friend – Будь другом


Iniciativa: Women´s Development Centre

Místo: Gal/i, Abcházie

Období: 2018-2019

Organizace z abchazského regionu Gal se dlouhodobě věnuje problematice postavení žen ve společnosti (domácímu násilí, předčasným sňatkům apod.) a vzdělávání zejména mladých lidí.

V aktuální kampani se organizace zabývá problematikou šikany na školách. Chce zmapovat celkovou situaci v oblasti šikany v galském okrese a s výsledky seznámit představitele a představitelky  škol, rodiče, orgány místní administrativy, policii, lékařky a lékaře a další instituce, které mohou pomoci s řešením problému. Dále mají v úmyslu vypracovat mechanismus, který by pomohl účinně reagovat na jednotlivé případy šikany. V neposlední řadě usilují rovněž o to, aby se téma šikany dostalo do veřejné debaty jako důležitý problém, kterým je třeba se zabývat.