9.10.2019

Podpora žen v regionu Semegrelo / Support of women in Samegrelo

Iniciativa: Asociace Merkuri

Místo: Zugdidi, region Semegrelo

Období: 2018-2019

Zugdidská asociace Merkuri se už několik let věnuje problematice domácího násilí páchaného na ženách a otázce práv žen obecně.

V této kampani usiluje o zavedení systematického řešení pomoci obětem domácího násilí v zugdidckém okrese. Mělo by se jednat jak o pomoc finanční, tak podporu v podobě sociálních služeb nabízených jednotlivými obcemi, včetně možnosti pobytu v azylovémn domě pro oběti domácího násilí a jejich děti. Cílem kampaně je, aby v obcích v okrese Zugdidi byla do rozpočtů zapracována samostatná kapitola, která zajistí dlouhodobé financování těchto opatření.