21.8.2015

Za svobodný přístup k informacím

Organizace «Общественная организация «Региональный аналитический центр»
místo: oděská oblast,
rok: 2015

Organizace se zabývá problematikou Zákona o přístupu k veřejným informacím, jenž v Ukrajině platí již několik let, avšak státní aparát jej dlouhodobě nedodržuje. Cílem kampaně je formou spolupráce s lokálními proaktivními úředníky a úřednicemi standardizovat postupy, jak publikovat veřejná data a zpřístupňovat je veřejnosti, a současně vytvářet tlak na lokální úřednický aparát, aby se těchto postupů držel a dodržoval tak platný zákon.