20.12.2016

Otevřený přístup – za právo na informace o činnosti kremenčuckého zastupitelstva a zveřejňování majetkových přiznání ředitelů městských firem

iniciativa: Deklarator

místo: Kremenčuk, poltavská oblast, Ukrajina

období: 2016

Iniciativa Deklarator v rámci kampaně požaduje jednak to, aby město Kremenčuk zveřejňovalo v souladu se zákonem dvacet dní před zasedáním zastupitelstva materiály k projednání a občané a občanky tak měli možnost do znění návrhů k hlasování vnášet připomínky. Reaguje tak na častý jev, že návrhy týkající se veřejných financí město nezveřejňuje vůbec nebo nedostatečně. Druhak iniciativa prostřednictvím této kampaně požaduje zveřejňování majetkových přiznání ředitelů městských firem, čímž omezuje prostor pro korupci na postech financovaných z veřejných prostředků.