30.10.2019

Odkaliště v Arménii

Iniciativa: Zelená Arménie

Projekt: Zbavte nás odkališť!

Rok: 2019

Kampaň se zaměřuje na vznik povinnosti kontrolovat míru znečištění  odkališť nebezpečnými látkami i povinnost informovat občany žijící v sousedství a o nebezpečích vyplývajících z používání znečištěných vod pro osobní potřebu, což není výjimečným jevem. Zelená Arménie si klade za cíl vytvářet poptávku u příslušných státních orgánů, aby prováděly inspekce a přiměly znečišťovatele k zodpovědnosti za současné znečištění, případně aplikaci zmírňujících či kompenzačních dopadů na životní prostředí. Proběhlo zmapování odkališť, zveřejněné záběry měly několik tisíc shlédnutí na sociálních sítích a vzbudily silné reakce. V roce 2020 je v kampani naplánována podpora obyvatel z blízkosti těchto odkališť, která již probíhá a pomáhají medializovat problémy místních obyvatelek a obyvatel a obracejí se jejich jménem na příslušné úřady s žádostmi o kompenzace.