10.8.2017

Kampaň za zveřejňování hospodaření městských firem

Iniciativa: «Otevřený přístup»

Místo: Kremenčuk, Poltavská oblast

Rok: 2017

Web: http://www.telegraf.in.ua/plots/open-access/

Již druhým rokem podporujeme iniciativu novinářek Deklarator v středoukrajinském Kremenčuku, které svými aktivitami usilují o lepší veřejnou kontrolu nakládání s  prostředky městem vlastněných firem a tedy zmenšení prostoru pro korupční aktivity. Svou pilotní kampaň zaměřenou na zveřejňování majetkových přiznání ředitelů městských firem, jíž poukazovaly na disproporce mezi oficiálními příjmy a majetkem některých z nich, letos rozšířily o další krok. Kampaň chce dosáhnout toho, aby městské podniky zveřejňovaly své hospodaření ve formátu otevřených dat, což je v Ukrajině zákonná povinnost. Podobně jako v ČR, ani v Ukrajině není hospodaření těchto podniků – do něhož přispívá i město veřejné prostředky – transparentní, což umožňuje vzniknout i tak absurdním výdajům, jako například 500.000 hřiven (asi 450.000 Kč) za dodávku kefírů.