10.8.2017

Kampaň za zveřejňování hospodaření městských firem s veřejnými prostředky

Iniciativa: «Otevřený přístup»

Místo: Kremenčuk, Poltavská oblast

Rok: 2017

Web: http://www.telegraf.in.ua/plots/open-access/

Iniciativa novinářek v středoukrajinském Kremenčuku usiluje o veřejnou kontrolu nakládání s veřejnými prostředky a zmenšení prostoru pro případné korupční aktivity. Svou pilotní kampaň zaměřenou na zveřejňování majetkových přiznání ředitelů městských firem, jíž poukazovaly na disproporce mezi oficiálními příjmy a majetkem některých z nich, letos rozšířily o další krok. Kampaň si kladla za cíl dosáhnout toho, aby městské podniky zveřejňovaly, jak nakládají s veřejnými prostředky, kterými do jejich rozpočtu každoročně město významně přispívá. Podobně jako v ČR, ani v Ukrajině není totiž hospodaření těchto podniků transparentní, což umožňuje vzniknout i tak absurdním výdajům, jakým je 500 000 hřiven (asi 425.000 Kč) za dodávku kefírů. V roce 2017 městská rada Kremenčuku rozhodla, že založí nové webové stránky, na kterých by postupně zveřejňovala informace ve formátu otevřených dat včetně přibližně stovky městských firem. Iniciativa “Otevřený přístup” se zasadila o to, aby byla součástí oficiální pracovní skupiny, která spolu s odborníky web připravuje. Jedna z nejdůležitějších společností zřízených městem – “Miskoformlenie” – oslovila studenty a studentky na místní fakultě žurnalistiky, zda by nemohli pomoci s “čištěním” dat a překonáváním technických problémů, které dosud publikování dat v otevřeném formátu znesnadňují. Organizace “Otevřený přistup” pro tyto studenty zorganizovala dva semináře o otevřených datech. Iniciativa upozornila na korupční schéma v souvislosti s pořádáním zářijových oslav Dne města Kremenčuk 2017, kdy se městský odbor kultury a několik městských firem měly dopustit protiprávního jednání. Iniciativa dva měsíce shromažďovala dokumenty, aby postup těchto institucí žalovala u Zmocněnce pro lidská práva Parlamentu Ukrajiny. Ten případ postoupil soudu. Zároveň byl podán podnět Státnímu auditorskému úřadu Ukrajiny a místní policii. Iniciativa nyní vyčkává, nakolik bude vedení města ochotno zprůhlednit hospodaření svých firem na nově vznikajících webových stránkách, které by měly být hotové nejpozději koncem léta 2018. Ačkoliv nebylo cíle kampaně dosud dosaženo, místním novinářkám se podařilo netransparentní hospodaření města a jeho firem tematizovat, nastolit veřejnou debatu a prostřednictvím dialogu s vedením města postupně směřovat ke změně.