11.8.2017

Kampaň za zřízení online přenosu zasedání komisí a zastupitelstev obcí

Iniciativa «Bilozerské centrum regionálního rozvoje»

Místo: Bilozerka, Chersonská oblast

Rok: 2017

Web: http://bilozerka.info/

Postupující trend emancipace části občanské společnosti lze pozorovat i v odlehlejších ukrajinských regionech, jak dokládá kampaň iniciativy v Bilozerce. Ta se snaží docílit toho, aby dvě obce bilozerského okresu zřídily a spravovaly nejen online přenos ze zasedání zastupitelstva, které schvaluje všechna důležitá rozhodnutí včetně rozpočtu, ale rovněž ze zasedání komisí, zejména rozpočtové, která projednává detaily rozpočtu před jeho schválením v zastupitelstvu. Iniciativa tak chce prostřednictvím online přenosu zajistit pohodlný přístup občanům a občankám k celému procesu vytváření a schvalování rozpočtu, aby měli možnost jeho připomínkování a možnost přicházet s vlastními návrhy.