11.8.2017

Kampaň za zřízení azylového domu pro oběti domácího násilí

Iniciativa: «Liga sociálních pracovníků Ukrajiny»

Místo: Cherson, Chersonská oblast

Rok: 2017

Web: http://liga-kherson.blogspot.cz/

Kampaň sociálně orientované organizace reaguje na smutnou skutečnost, že navzdory vysokému počtu obětí domácího násilí v Chersonské oblasti a platné legislativě nezajišťuje místní správa obětem žádné útočiště, kde by se mohly fyzicky ukrýt před agresorem. Ačkoliv se jedná o dlouhodobý problém, na který upozorňují nevládní organizace i policie, zřízení bezpečného útočiště pro tyto oběti komplikuje pasivita místních politiků, na nichž vydělení potřebných financí stojí. Kampaň proto usiluje o to, aby s pomocí veřejnosti docílila změny tohoto stavu.