11.8.2017

Kampaň za zřízení azylového domu pro oběti domácího násilí

Iniciativa: «Liga sociálních pracovníků Ukrajiny»

Místo: Cherson, Chersonská oblast

Rok: 2017

Web: http://liga-kherson.blogspot.cz/

Kampaň primárně sociálně orientované organizace reaguje na smutnou skutečnost, že navzdory vysokému počtu obětí domácího násilí v Chersonské oblasti (odhadem až 40 000 lidí) a platné legislativě nezajišťuje místní správa obětem žádné útočiště, kde by se mohly fyzicky ukrýt před agresorem. Ačkoliv se jedná o dlouhodobý problém, na který upozorňují nevládní organizace i policie, zřízení bezpečného útočiště pro tyto oběti komplikuje pasivita místních politiků, na nichž vyčlenění potřebných finančních prostředkůstojí. V rámci kampaně se podařilo vytvořit koalici 18 místních nevládních organizací, které téma opakovaně vnášely na hlasování místního zastupitelstva a městské rady. Uskutečnily se též tři schůzky se starostou Chersonu. V lednu 2018 byla městským zastupitelstvem přijata vyhláška, na jejímž základě byla určena budova pro zřízení bezpečného domu a vydány pokyny příslušným odborům pro přípravu projektové dokumentace k rekonstrukci. Přijatá vyhláška zároveň umožnila koalici nevládních organizací započít jednání s představiteli OSN, které by mělo na zřízení bezpečného útočiště pro oběti domácího násilí finančně přispět. V listopadu 2017 vyhrála tato kampaň první místo v celoukrajinské soutěži “Social Project Awards”, kterou pořádalo Ministerstvo pro rozvoj a obchod.