12.11.2019

Dostupný Jerevan

Iniciativa: Arménský kemp

Projekt: Dostupné město III

Rok: 2019-2020

Arménie

Projekt Dostupné město je pokračováním někdejší úspěšné kampaně podpořené NESEHNUTÍm, která se zaměřovala na bezbariérovost města Jerevan. Watch-dogová kampaň bude monitorovat opatření k odstraňování bariér a ke zvyšování dostupnosti Jerevanu, stejně jako nakládání s veřejnými prostředky určenými pro výstavbu bezbariérových nájezdů (snížených nájezdů na chodníky, přechody pro chodce a podobně). V kampaňovém záměru je evidentní také protikorupční prvek, iniciativa zapojí do kampaně i své klienty s omezenými možnostmi pohybu. V současné době probíhá monitoring míst a dotazování jerevanského starosty města na částku vyčleněnou z městského  rozpočtu pro rok 2019 a 2020 na stavbu nájezdů, ale prozatím byly obdrženy pouze neúplné odpovědi. Ale získali spojence v městské radě Jerevanu- Grigora Jericijana, který vznesl na zastupitelstvu za iniciativu dotazy a předal spis problematicky dostupných míst v Jerevanu, kde je nutnost postavit nájezdy či zdvihadla. 

 

NGO Arménský kemp dlouhé roky monitoruje bezbariérová místa v Jerevanu, hlavním městě Arménie. Na základě jejich monitoringu byla odhalena korupce a závažný problém s bezbariérovými nájezdy na chodníky a do autobusů. Existuje naděje na změnu?

Kampaň s názvem Dostupné město neziskové organizace Arménský tábor podpořilo NESEHNUTÍ již několikrát v minulosti v rámci podpory občanských iniciativ projektu TRANS.

Autorem videa je Patrik Salát – dobrovolník NESEHNUTÍ  v gruzínském zpravodajstvíJAMNews,  Evropské dobrovolné služby programu Erasmus+.