9.7.2018

Doprava ve městě Cherson

Iniciativa: nezisková organizace Doprava Chersonské oblasti

Místo: Cherson, Chersonská oblast

Rok: 2018

Web: https://www.facebook.com/groups/kstrans/about/

Podle ukrajinských zákonů mají určité skupiny obyvatel právo na bezplatnou přepravu v městské veřejné dopravě – jedná se například o důchodce nebo válečné veterány. Ve městě Cherson se ale tohoto práva domáhají těžko – jen dva z devíti dopravců bezplatnou přepravu umožňují. Jedním z důvodů je netransparentně a ne zcela spravedlivě nastavený systém, jakým město poskytuje kompenzace dopravcům za tyto „bezplatné“ cestující. Občanská iniciativa, která se fungování veřejné dopravy v Chersonské oblasti věnuje dlouhodoběji, chce proto prosadit jiný, spravedlivější systém, který by umožnil bezplatnou přepravu sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel u všech dopravců a zároveň zamezil korupci. Iniciativa připravila vlastní návrh řešení a předložila jej radě města.

Články o kampani: 1, 2 (v ukrajinštině)