Podpořené iniciativy

Bezpečná cesta

organizace: Suchumský dům mládeže
místo: Abcházie
rok: 2012
Silniční doprava je v Abcházii bezpečnostním tématem číslo jedna – na piráty silnic a časté nedodržování silničních pravidel doplácejí během častých nehod zdravím i životem dospělí, děti i staří lidé. Proto se ke zviditelnění tématu vede již několik let veřejná kampaň. V minulých letech se využívaly (…)

I my jsme děti

organizace: Svaz studentů abchazské univerzity
místo: Abcházie
rok: 2012
Iniciativa otevírá důležité téma, které je v místní společnosti zatím do značné míry tabu: zabývá se otázkou začlenění dětí s postižením mezi ostatní děti. Děti s postižením jsou totiž buď umístěny v jediné abchazské speciální škole (…)

Zrušení trestného činu pomluvy v Abcházii

organizace: Asociace novinářů a pracovníků médií Abcházie
místo: Abcházie
rok: 2012
Odvážná kampaň abchazské asociace novinářů usiluje o zrušení trestného činu pomluvy, na základě kterého mohou být novináři či novinářky odsouzeni i k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Zároveň existují důvodné obavy proti zneužití tohoto trestného činu jako nástroje pro potlačování svobody slova (…)

Kdo jsme? Vegetariáni, informující o svém životním stylu

organizace: Asociace nevládních organizací Shida Kartli
místo: Chašuri, Gruzie
rok: 2012
Navzdory různým celosvětovým kampaním jsou v Gruzii práva zvířat dosud výrazně opomíjeným tématem. Na tuto situaci se snaží reagovat Asociace nevládních organizací Shida Kartli svou informační kampaní o právech zvířat (…)

Last Call – poslední volání

organizace: Naučně-intelektuální klub Dialog generací
místo: Kutaisi, Gruzie
rok: 2012
Kvůli neutěšené ekonomické a potažmo i sociální situaci mnoha gruzínských rodin mají rodiče často nedostatek času a energie pro výchovu dospívajících. Mladí lidé se tak s problémy dospívání musí mnohdy potýkat sami, což často vede například k nezralým sexuálním vztahům s nežádoucími důsledky. Zejména mladé (…)

Integrace venkovských žen pomocí sociálních sítí

organizace: Asociace Ženy pro regionální rozvoj
místo: region Imereti, Gruzie
rok: 2012
Jedním z nejzásadnějších témat gruzínské společnosti je nerovnost v přístupu žen na trh práce i do veřejného prostoru obecně. To se nejvýrazněji projevuje ve venkovských oblastech, kam se také soustředí aktivita asociace Ženy pro regionální rozvoj. Ta pořádá pro představitelky venkovských škol (…)

Pussy Riot

Určitě jsou provokativní a možná bylo jejich vystoupení v moskevském chrámu Jana Křtitele nevhodné. Každý slyšel o případu ruských punkových feministických hudebnic ze skupiny Pussy Riot. I kdyby jejich „punková modlitba“ upozorňující na prorůstání pravoslavné církve s ruskou státní mocí byla v rozporu se zákonem, v žádném případě by neměly být ve vězení, kam místo… » pokračování

Kampaň za svobodný přístup k informacím v Podněstří

Neformální aktivní skupina v Podněstří usiluje o přijetí změn zákona o svobodném přístupu k informacím, díky kterým by měla podněsterská veřejnost právo na získání informacím o všem, co není státním tajemstvím. Získala by tak důležitý nástroj v boji proti korupci, která je v Podněstřím jedním z největších společenských problémů. Podívejte se na stránky iniciativy za… » pokračování

Zachraňte les Teghut!

Neformální iniciativa několika arménských organizací usiluje o zastavení záměru otevření nového dolu na severu Arménie, v lese Teghut. Projekt těžby molybdenu, mědi a dalších nerostných surovin by znamenal nejen likvidaci tisíců hektarů lesního ekosystému, v němž se nachází řada ohrožených druhů rostlin a živočichů, ale i rozsáhlé znečištění půdy a vody. Navíc by měl i… » pokračování

Místo setkání: Batumský bulvár

organizace: Dům nezávislých novinářů
místo: Batumi
rok: 2011
Projekt se zaměřoval na ochranu a obnovu Batumského bulváru, který se nachází na břehu Černého moře v Batumi a byl již od roku 1884 oblíbeným místem oddychu a setkávání nejenom obyvatel Batumi, ale také zájmu turistů. Netransparentním způsobem bylo rozhodnuto o tom, že bude významná část bulváru určena k developerským (…)