Podpořené iniciativy

Korupce a nedostupné město aneb Jak se žije lidem s postižením v Arménii?

NGO Arménský kemp dlouhé roky monitoruje bezbariérová místa v Jerevanu, hlavním městě Arménie. Na základě jejich monitoringu byla odhalena korupce a závažný problém s bezbariérovými nájezdy na chodníky a do autobusů. Existuje naděje na změnu? Kampaň s názvem Dostupné město neziskové organizace Arménský tábor podpořilo NESEHNUTÍ již několikrát v minulosti v rámci podpory občanských iniciativ… » pokračování

Ozvěny dobra

Iniciativa: IQan
Místo:Očamčira, Abcházie
Období: 2018 – 2019
V oblasti jižního Kavkazu se obvykle o lidi v pokročilém důchodovém věku dobře postará jejich rodina.

EducaTED Generation

Iniciativa: IQan
Místo: Očamčira, Abcházie
Období: 2018-2019
Nově vzniklá organizace působí v Očamčirském okrese, který je z hlediska občanských aktivit a působení občanských iniciativ opomíjenou oblastí.

Be a friend – Будь другом

Iniciativa: Women´s Development Centre
Místo: Gal/i, Abcházie
Období: 2018-2019
Organizace z abchazského regionu Gal se dlouhodobě věnuje problematice postavení žen ve společnosti (domácímu násilí, předčasným sňatkům apod.) a vzdělávání zejména mladých lidí.

Spolupráce občanské společnosti a médií k tématu ochrany práv dětí

Iniciativa: Iniciativní skupina novinářů a představitelů občanské společnosti
Místo: Suchum/i, Abcházie
Období: 2018-2019
Kampaň reaguje na situaci, kdy v Abcházii na jednu stranu sice existuje řada fungujících a silných nezávislých neziskových organizací, na stranu druhou ale o výstupech jejich činnosti má místní společnost jen minimum informací.

Gender Pay Gap v Gruzii

Iniciativa: Union Sapari
Místo: Tbilisi
Období: 2018-2018
Unie Sapari se dlouhodobě věnuje postavení žen v gruzínské společnosti, genderově podmíněné diskriminaci, domácímu a ekonomickému násilí páchanému na ženách.

Řešení našich problémů je v našich rukách

Iniciativa: Asociace Hangi
Místo: Zugdidi
Období: 2018-2019
Asociace Hangi se dlouhodobě věnuje problematice života lidí se zdravotním postižením.V rámci aktuální kampaně asociace usiluje o to, aby financování projektů vedoucích ke zvyšování míry bezbariérovosti v okrese Zugdidi bylo systematičtější a aby se tak podmínky pro život lidí se zdravotním postižením obecně zlepšovaly.