Podpořené iniciativy

Kampaň proti černé těžbě dřeva

Iniciativa: «Centrum investigativní žurnalistiky»
Místo: Mykolajiv, Mykolajivská oblast
Rok: 2017
Web: http://nikcenter.org/

Kampaň investigativních novinářů a místních ekologických iniciativ reaguje na odhalení, že na území města Mykolajiv dochází k velmi sporné těžbě dřeva, na níž se podílí úředníci i místní politici.

Kampaň za právo na bydlení dětí odcházejících z dětských domovů

Iniciativa: «Aliance na ochranu práv dětí»
Místo: Oděsa, Oděská oblast
Rok: 2017

Konkrétním cílem kampaně bylo pravidelné vyčleňování financí z oblastního rozpočtu, za něž by bylo možné navyšovat kapacitu bydlení této obdoby Domů na půli cesty, které napomáhají snazší integraci a osamostatnění již tak znevýhodněných dětí z dětských domovů.

Kampaň za zřízení online přenosu zasedání komisí a zastupitelstva

Iniciativa «Bilozerské centrum regionálního rozvoje»
Místo: Bilozerka, Chersonská oblast
Rok: 2017
Web: http://bilozerka.info/

Iniciativa chce prostřednictvím online přenosu zajistit pohodlný přístup občanům a občankám k celému procesu vytváření a schvalování rozpočtu, aby měli možnost jeho připomínkování a možnost přicházet s vlastními návrhy.

Kampaň za zřízení azylového domu pro oběti domácího násilí

Iniciativa: «Liga sociálních pracovníků Ukrajiny»
Místo: Cherson, Chersonská oblast
Rok: 2017
Web: http://liga-kherson.blogspot.cz/

Kampaň sociálně orientované organizace reaguje na smutnou skutečnost, že navzdory vysokému počtu obětí domácího násilí v Chersonské oblasti a platné legislativě nezajišťuje místní správa obětem žádné útočiště, kde by se mohly fyzicky ukrýt před agresorem.

Čisté prostředí jako cesta pro rozvoj

Iniciativa: V jednanni sila (V jednání je síla)
místo: Ljubimovka, chersonská oblast, Ukrajina
období: 2016
Iniciativa V jednání je síle usiluje v rámci kampaně o to, aby obec Ljubimovka v chersonské oblasti zavedla funkční systém nakládání s odpadem a zamezila tak rozšířené praxi vytváření černých skládek.

Kampaň za přijetí programu genderové rovnosti na úrovni oděské oblasti

iniciativa: Institut političeskoj informacii (Institut politických informací)
web: http://www.politinfo.net/
místo: Oděsa, oděská oblast, Ukrajina
období: 2016
Iniciativa chce v rámci kampaně prosadit přijetí programu genderové rovnosti na úrovni oděské oblasti, jak všem ukrajinským oblastem ukládá před lety přijatý, ale široce nerespektovaný zákon.

Otevřený přístup – Kampaň za zveřejňování hospodaření městských firem s veřejnými prostředky

iniciativa: Otevřený přístup
místo: Kremenčuk, poltavská oblast, Ukrajina
období: 2017
Iniciativa Otevřený přístup v rámci kampaně požaduje jednak to, aby město Kremenčuk zveřejňovalo v souladu se zákonem dvacet dní před zasedáním zastupitelstva materiály k projednání a občané a občanky tak měli možnost do znění návrhů k hlasování vnášet připomínky.

Otevřený a přístupný rozpočet v Belozerce

iniciativa: Molodežnyj centr regionalnogo razvitija (Mládežnické centrum regionálního rozvoje)
web: http://bilozerka.info/
místo: Belozerka, chersonská oblast, Ukrajina
období: 2016
V době přijímání antikorupčních opatření hrají snahy o zprůhlednění procesu nakládání s veřejnými prostředky nezastupitelnou roli v celé Ukrajině.

Tvůj zastupitel

iniciativa: Svidomist
web: http://deputat.tira.com.ua/
místo: Belgorod-Dnestrovskij, oděská oblast, Ukrajina
období: 2016
Iniciativa si dlouhodobě klade za cíl zvýšit zájem občanů a občanek o lokální politiku v městečku Belgorod-Dnestrovskij v jihovýchodní Ukrajině.