Podpořené iniciativy

Ochrana práv vězňů a jejich reintegrace do společnosti

Organizace: Centrum občanských iniciativ
Místo: Náhorní Karabach
Roky: 2014-2015
Tato iniciativní skupina má dva cíle. Jednak věnovat se integraci bývalých vězňů a vězenkyň zpět do běžné společnosti – iniciativa poskytuje psychologickou pomoc a pomoc s hledáním zaměstnání, v němž by se propuštění uplatnili, jednak vede kampaň za umožnění vstupu do věznic, aby mohlo být nezávisle monitorováno dodržování lidských práv vězňů a vězenkyň. (…)