Podpořené iniciativy

Znaurský okres bez nelegálních skládek odpadu

Organizace: Asociace žen Jižní Osetie za demokracii a ochranu lidských práv
místo: Jižní Osetie
rok: 2015
V Znaurském okrese Jižní Osetie nefunguje svoz a likvidace odpadu (jak komunálního, tak i ostatního – např. uhynulá zvířata). Odpad je vyvážen a vhazován do údolí, do řeky, na nelegálních skládkách odpadu se živí dobytek. Kampaň si klade za cíl zajistit, aby místní administrativa začala organizovat pravidelný sběr odpadu v Znaurském okrese Jižní Osetie a zajistila jeho ukládání tak, aby neohrožoval obyvatele. (…)