Podpořené iniciativy

Rekreační zóny bez skládek

organizace: iniciativní skupina Harmonie
místo: Jižní Osetie
rok: 2013
Tato kampaň reaguje na růst nelegálních skládek komunálního a stavebního odpadu v Jižní Osetii, především v oblasti hlavního města Cchinvali a to i v místech, která dříve byla využívána jako rekreační a odpočinkové zóny. Cílem aktivity je zmapovat rozsah a závažnost celého problému, prezentovat výsledky monitoringu veřejnosti prostřednictvím (…)

Putování malé kapky vody

organizace: univerzitní iniciativní skupina
místo: Jižní Osetie
rok: 2013
Vysokoškolští studenti a studentky fakulty biologie společně se svojí učitelkou vytvořili skupinu, která se věnuje problému chybějícího environmentálního vzdělávání ve všech typech jihoosetinských škol. Na příkladu dvou místních ekologických problémů – nízké kvality vody v jihoosetském městě Cchinvali a znečištění vody v městském jezeře – organizují vzdělávací a osvětovou kampaň (…)

Obnova

organizace: iniciativní skupina Harmonie
místo: Jižní Osetie
rok: 2013
Kampaň se zaměřuje na špatný stav kulturních památek na území Jižní Osetie a jejich nedostatečnou ochranu ze strany místní administrativy. Na modelovém případu Červeného kostela z 19. století postaveného na území starověkého chrámu a zapsaného v roce 1952 na seznam kulturních památek se iniciativní skupina snaží ukázat, jaké jsou důsledky (…)