Podpořené iniciativy

Průhledné žaluzie

organizace: Open Borders
místo: Akhalkalaki, Gruzie
období: 2016-2017
Organzace Open Borders vede kampaň v jihogruzínském městě Akhalkalaki za transparentnější místní správu.

Transparentností za více příležitostí

organizace: Asociace Merkuri
místo: Zugdidi, Gruzie
období: 2016-2017
Kampaň za zlepšení přístupu ohrožených skupin občanů k informacím o službách sociálního zabezpečení a jeho přínosech.

Předčasné sňatky

iniciativní skupina: „Mladí za sociální práva“
místo: Tbilisi, Gruzie
období: 2016-2017
Kampaň nevládní organizace Iniciativa za sociální změnu se věnuje podobně jako galská organizace tématu brzkých sňatků ve vybraných regionech Gruzie (Samcche-Džavachetie, Imeretie, Kachetie a Tbilisi).

Javacheti News, JNEWS.GE

Organizace: Open Borders
místo: Achalkalaki, Gruzie
roky: 2014-2015
Nezávislé novinářky z odlehlého regionu Javacheti si kladou za cíl rozvíjet lokální internetové médium, které má překonávat komunikační bariéry mezi regionem obývaným arménskou menšinou a zbytkem Gruzie. (…)

ZEBRA!

Organizace: Association Merkuri
místo: Zugdidi, Gruzie
roky: 2014-2015
Cílem této kampaně je dosáhnout zklidnění motoristické dopravy, která ve městě Zugdidi převládá.
Iniciativa chce za pomoci vyjednávání se samosprávu, odborem dopravy a správou kraje dosáhnout povinného snížení rychlosti na 30km/h alespoň v blízkosti škol. (…)

Za genderově vyvážené vzdělávání v Kutaisi

Organizace: Fond Suchumi
místo: Kutaisi, Gruzie
roky: 2014-2015

Fond Suchumi již mnoho let usiluje o rovnoprávné postavení žen a mužů ve společnosti. Nově s podporou NESEHNUTÍ iniciativa zahájila kampaň za změnu místní politiky, jejímž výsledkem by měl být genderově vyvážený rozpočet druhého největšího gruzínského města Kutaisi. (…)

Lidská práva pro všechny

organizace: LGBT Georgia
místo: Gruzie
rok: 2013
Organizace LGBT Georgia se snaží bořit silně zakořeněné společenské předsudky a poskytuje veřejnosti adekvátní a pravdivé informace týkající se sexuálních menšin. Cílem těchto aktivit je zabezpečit osobám s minoritní sexuální orientací stejná práva a příležitosti a pomoci jim (…)

Iniciativa za čisté město

organizace: Kalta Imedi
místo: Akhaltsikhe, Gruzie
rok: 2013
Iniciativa se zaměřuje na vzdělávání studentů a studentek v oblasti ekologie, sběru odpadu a recyklace – na Kavkaze zatím opomíjená témata. Kromě toho prakticky řeší problém černé skládky v okolí školy v Akhaltsikhe – po jednání se podařilo přesvědčit místní samosprávu o nutnosti umístit do blízkosti školy kontejnery (…)

Za zdravé zemědělské produkty

organizace: Asociace novinářů pro regionální rozvoj
místo: Kutaisi, Gruzie
rok: 2013
Gruzínská vláda zavedla program na podporu malých zemědělců. To by bylo jistě v pořádku, kdyby jeho součástí nebyla i možnost získat bezplatně pesticidy. Asociace novinářů pro regionální rozvoj se rozhodla otevřít debatu o tomto vládním programu a vést kampaň za zdravější zemědělskou produkci (…)