Podpořené iniciativy

Dostupné město II.

Organizace: Arménský tábor jazyků a plachtění
místo: Jerevan, Arménie
roky: 2014-2015
Kampaň navazuje na úspěšnou kampaň za bezbariérové město podpořenou NESEHNUTÍm již v roce 2013. Iniciativa si klade za cíl zlepšit situaci kolem bezbariérové dostupnosti města Jerevanu. (…)

Systém pomoci obětem domácího násilí

organizace: Women’s Resource Center Armenia
místo: Jerevan, Arménie
rok: 2013
V Arménii, stejně jako na celém Kavkaze, je domácí násilí velkým a stále nepříliš řešeným problémem. Teprve nedávno se začalo diskutovat o potřebě přijmout související zákony, a obětem domácího násilí pomáhá jen několik málo neziskových organizací. Cílem kampaně organizace Women’s Resource Center Armenia je prosadit zavedení systému efektivní spolupráce (…)

Dostupné město

organizace: Arménský tábor – škola jazyků a plachtění
místo: Jerevan, Arménie
rok: 2013
Ačkoliv v hlavním městě Arménie Jerevanu žije kolem 60 tisíc lidí se zdravotním postižením a s omezenou pohyblivostí, bezbariérová dostupnost veřejných budov, úřadů a veřejných prostranství je zcela minimální. V Arménii sice existují potřebné zákony a vyhlášky, v praxi ale příliš nefungují: při výstavbě nových budov je většinou bezbariérový přístup (…)

Aktivní společnost, čisté prostředí

organizace: Rozvojové centrum Mush
místo: Gyumri, Arménie
rok: 2013
Po velkém zemětřesení, které zasáhlo druhé největší arménské město Gyumri v roce 1988, započala výstavba nových panelákových sídlišť pro lidi postižené zemětřesením. S pádem Sovětského svazu se ovšem jejich výstavba zastavila a ve vzdálenosti několik kilometrů od města vznikla obydlená torza panelákových osad. Ty jsou dnes v katastrofálním (…)

Zachraňte les Teghut!

Neformální iniciativa několika arménských organizací usiluje o zastavení záměru otevření nového dolu na severu Arménie, v lese Teghut. Projekt těžby molybdenu, mědi a dalších nerostných surovin by znamenal nejen likvidaci tisíců hektarů lesního ekosystému, v němž se nachází řada ohrožených druhů rostlin a živočichů, ale i rozsáhlé znečištění půdy a vody. Navíc by měl i… » pokračování