Podpořené iniciativy

Dostupný Jerevan

Iniciativa: Arménský kemp
Projekt: Dostupné město III
Rok: 2019-2020
Arménie

Odkaliště v Arménii

Mapování nejtoxičtějších míst v Arménii
Iniciativa: Zelená Arménie
Projekt: Zbavte nás odkališť
Rok: 2019-2020
Arménie

Ne-viditelné osobní příběhy arménských žen

Iniciativa: Spitak Helsinki Group –  iniciativa Healing pot Místo: Spitak Rok: 2018 Web: https://www.fb.com/Spitak-Helsinki-Group-235390256573181   Iniciativa Healing pot vytvořila skupinu třinácti žen z města Spitak a okolních vesnic (taková iniciativa vznikla v tomto místě vůbec poprvé), která společně otevírala osobní příběhy s tématy genderově podmíněného násilí a diskriminace. S ženami pracovala dvojice žen vzdělaných v… » pokračování

Pláž pro všechny- bezbariérový přístup k jezeru Sevan v Arménii

Armenský tábor NNO kampaň: Pláž pro všechny Místo: Jezero Sevan Rok: 2018 Website Cílem kampaně bylo zajistit bezbariérový přístup na veřejné plážích u jezera Sevan, oblíbené destinace pro volný čas a relaxaci. U všech osmi pláží byla vytipována a sepsána konkrétní opatření, která je potřeba změnit (nájezdy na chodníky, rozměr dveří do převlékáren a zdravotního… » pokračování

Mládež a ekologické projekty z kompenzačních fondů

NGO Center (http://ngoc.am/en/) Organizace dlouhodobě pracuje s mládeží a snaží se ji vtáhnout do procesů týkající se ochrany životního prostředí a lidských práv. V rámci projektu Youth Empowerment se mladí lidé nejprve vzdělávali v oblasti občanské aktivity, ochrany životního prostředí nebo využití různých nástrojů v aktivismu (nová média, kampaně ad.) Mladí lidé ze 3 regionů,… » pokračování

Dostupné město II.

Organizace: Arménský tábor jazyků a plachtění
místo: Jerevan, Arménie
roky: 2014-2015
Kampaň navazuje na úspěšnou kampaň za bezbariérové město podpořenou NESEHNUTÍm již v roce 2013. Iniciativa si klade za cíl zlepšit situaci kolem bezbariérové dostupnosti města Jerevanu. (…)

Systém pomoci obětem domácího násilí

organizace: Women’s Resource Center Armenia
místo: Jerevan, Arménie
rok: 2013
V Arménii, stejně jako na celém Kavkaze, je domácí násilí velkým a stále nepříliš řešeným problémem. Teprve nedávno se začalo diskutovat o potřebě přijmout související zákony, a obětem domácího násilí pomáhá jen několik málo neziskových organizací. Cílem kampaně organizace Women’s Resource Center Armenia je prosadit zavedení systému efektivní spolupráce (…)