Podpořené iniciativy

Ozvěny dobra

Iniciativa: IQan
Místo:Očamčira, Abcházie
Období: 2018 – 2019
V oblasti jižního Kavkazu se obvykle o lidi v pokročilém důchodovém věku dobře postará jejich rodina.

EducaTED Generation

Iniciativa: IQan
Místo: Očamčira, Abcházie
Období: 2018-2019
Nově vzniklá organizace působí v Očamčirském okrese, který je z hlediska občanských aktivit a působení občanských iniciativ opomíjenou oblastí.

Be a friend – Будь другом

Iniciativa: Women´s Development Centre
Místo: Gal/i, Abcházie
Období: 2018-2019
Organizace z abchazského regionu Gal se dlouhodobě věnuje problematice postavení žen ve společnosti (domácímu násilí, předčasným sňatkům apod.) a vzdělávání zejména mladých lidí.

Spolupráce občanské společnosti a médií k tématu ochrany práv dětí

Iniciativa: Iniciativní skupina novinářů a představitelů občanské společnosti
Místo: Suchum/i, Abcházie
Období: 2018-2019
Kampaň reaguje na situaci, kdy v Abcházii na jednu stranu sice existuje řada fungujících a silných nezávislých neziskových organizací, na stranu druhou ale o výstupech jejich činnosti má místní společnost jen minimum informací.

Kampaň proti absolutnímu zákazu potratů v Abcházii

iniciativa: neformální iniciativní skupina
místo: Suchum/i, Abcházie
období: 2016-2017
Kampaň neformální iniciativní skupiny vznikla z dobrovolných spolupracovníků a spolupracovnic nevládních organizací Centrum humanitárních programů a Asociace žen Abcházie.

Útulek pro toulavá zvířata

iniciativní skupina: Naděje (Fond na ochranu zvířat)
místo: Suchum/i, Abcházie
období: 2016-2017
Kampaň se snaží zastavit dosavadní praktiku odstřelu toulavých zvířat (především psů a koček) v Abcházii, které je místní administrativou financováno na území měst a obcí.

Předčasné sňatky jsou násilí, ne tradice

organizace: AVANGARD
místo: Gal/i, Abcházie
období: 2016-2017
Kampaň nevládní organizace reaguje na výsledek výzkumu, který organizace AVANTGARD provedla v roce 2015 díky podpoře UNHCR ve východní Abcházii.

Řešení mezietnických konfliktů nenásilnou cestou

iniciativa: „Důvěra“ (Svaz žen podnikatelek Abcházie)
místo: Gagra, Očamčira, Tkvarčel a Gal/i, Abcházie
období: 2016-2017
Kampaň nevládní organizace Svaz žen podnikatelek Abcházie, sídlící v Gagře, se zaměřuje na soužití různých národnostních skupin žíjících v Abcházii.

Kampaň za zvýšení povědomí o domácím násilí ve východní Abcházii

Organizace: Avangard
místo: Gal/i, Abcházie
rok: 2014-2015
Žensko-právní NNO Avandgard povede kampaň, jejímž cílem je zvýšení povědomí problematice domácího násilí a genderové rovnosti. Kampaň bude zaměřena na region Gal/i (zejména na menší obce, kde je přístup k informacím velmi omezený) a bude klást důraz na témata domácího násilí, násilí páchaného na ženách, prevenci konfliktu a možnosti řešení problému domácího násilí. (…)

Zelená vlna

Organizace: Suchumský dům mládeže, klub Duna
místo: Abcházie
rok: 2015
Kampaň „Zelená vlna“ si klade za cíl z neudržovaného a zpustlého parku v centru Suchumi udělat místo veřejného a společenského života. (…)