Podpořené iniciativy

Kampaň proti absolutnímu zákazu potratů v Abcházii

iniciativa: neformální iniciativní skupina
místo: Suchum/i, Abcházie
období: 2016-2017
Kampaň neformální iniciativní skupiny vznikla z dobrovolných spolupracovníků a spolupracovnic nevládních organizací Centrum humanitárních programů a Asociace žen Abcházie.

Útulek pro toulavá zvířata

iniciativní skupina: Naděje (Fond na ochranu zvířat)
místo: Suchum/i, Abcházie
období: 2016-2017
Kampaň se snaží zastavit dosavadní praktiku odstřelu toulavých zvířat (především psů a koček) v Abcházii, které je místní administrativou financováno na území měst a obcí.

Předčasné sňatky jsou násilí, ne tradice

organizace: AVANGARD
místo: Gal/i, Abcházie
období: 2016-2017
Kampaň nevládní organizace reaguje na výsledek výzkumu, který organizace AVANTGARD provedla v roce 2015 díky podpoře UNHCR ve východní Abcházii.

Řešení mezietnických konfliktů nenásilnou cestou

iniciativa: „Důvěra“ (Svaz žen podnikatelek Abcházie)
místo: Gagra, Očamčira, Tkvarčel a Gal/i, Abcházie
období: 2016-2017
Kampaň nevládní organizace Svaz žen podnikatelek Abcházie, sídlící v Gagře, se zaměřuje na soužití různých národnostních skupin žíjících v Abcházii.

Kampaň za zvýšení povědomí o domácím násilí ve východní Abcházii

Organizace: Avangard
místo: Gal/i, Abcházie
rok: 2014-2015
Žensko-právní NNO Avandgard povede kampaň, jejímž cílem je zvýšení povědomí problematice domácího násilí a genderové rovnosti. Kampaň bude zaměřena na region Gal/i (zejména na menší obce, kde je přístup k informacím velmi omezený) a bude klást důraz na témata domácího násilí, násilí páchaného na ženách, prevenci konfliktu a možnosti řešení problému domácího násilí. (…)

Zelená vlna

Organizace: Suchumský dům mládeže, klub Duna
místo: Abcházie
rok: 2015
Kampaň „Zelená vlna“ si klade za cíl z neudržovaného a zpustlého parku v centru Suchumi udělat místo veřejného a společenského života. (…)

NE sáčkům (НЕТпакет)

Organizace: Svět bez násilí
Místo: Suchum/i, Abcházie
Roky: 2014-2015
Cílem této ekologické iniciativy je dosáhnout toho, aby do konce roku 2015 minimálně 2 supermarkety nabízely jako alternativu ke svým plastovým taškám také tašky papírové nebo látkové jakožto ekologickou alternativu.

16 dní aktivismu proti násilí páchanému na ženách

organizace: Avangard
místo: Gal/i, Abcházie
rok: 2013
Mezinárodní kampaň 16 dní aktivismu proti násilí páchanému na ženách existuje od roku 1991 a zapojilo se do ní více jak pět tisíc organizací na celém světě. Jednou z nich je i asociace Avangard, jež se snaží upozorňovat na násilí páchané na ženách a dívkách ve východní Abcházii (…)

My můžeme taky

organizace: Svět bez násilí
místo: Gali, Očamčira, Tkvarčeli, Abcházie
rok: 2013
Zlepšování životních podmínek dětí s postižením je dlouhodobým procesem. Tato iniciativa vychází z předpokladu, že je potřeba usilovat o integraci dětí s postižením do společnosti. Organizace se snaží zvýšit informovanost o tomto tématu ve společnosti a tím zvýšit i společenský tlak na zlepšování podmínek (…)

Zelené Suchumi

organizace: Ekokiaraz
místo: Suchumi, Abcházie
rok: 2013
Ačkoliv se návštěvníkům a návštěvnicím Suchumi často jeví jako zelené město plné vzrostlých stromů v alejích a parcích, situace se začíná měnit. Kvůli neefektivní legislativě se nedaří dostatečně stromy chránit před kácením, navíc ve městě neexistuje organizace, která by se ochranou zeleně v Suchumi zabývala. Nebo lépe až dosud neexistovala (…)