Aktivity v minulosti

2012

Jižní Kavkaz

V roce 2012 proběhly vzdělávací semináře ve městech Kutaisi a Sukhum, které poskytly místním iniciativám a nezávislým médiím informace a zkušenosti v oblasti občanské participace, vedení občanských kampaní, práce s novými médii, negrantového financování neziskových organizací a sociálního podnikání a bezpečnosti v elektronické komunikaci. V rámci těchto seminářů jsme sdíleli zkušenosti z vývoje občanského sektoru v ČR.

Semináře byly doprovázeny večerními promítáními filmů, byly otevřené i pro veřejnost a doplněné diskuzemi. Dokumenty a debaty se týkaly gruzínsko-abchazského konfliktu a způsobů novinářské práce v souvislosti s tím, angažovanosti žen v mírovém hnutí a problematiky intenzivního zemědělství a jeho dopadů na životní prostředí.

Zástupci a zástupkyně organizací zúčastněných na vzdělávacích aktivitách mohli přihlásit do výběrového řízení své projekty a žádat o finanční podporu. Šest nejlepších projektů obdrželo malé granty ve výši 1.200 EUR. Projekty v Gruzii se týkaly zřízení linky důvěry pro mládež v Kutaisi, podpory podnikání venkovských žen v regionu Imereti a propagace témat ochrany zvířat a vegetariánství, v Abcházii šlo o projekt novinářské skupiny za zrušení trestného činu pomluvy, integraci dětí s postižením do společnosti a veřejnou kampaň týkající se dopravních nehod.

Koordinátorky uvedených projektů a jeden koordinátor přijeli v září na studijní pobyt do České republiky. Zde navštívily různé neziskové organizace, média a další instituce. Dojmy abchazské účastnice z tohoto pobytu si můžete přečíst na našem webu. Současně s tím v Praze, Olomouci a Brně proběhly debaty se zástupkyněmi a zástupcem občanských iniciativ z Abcházie a Gruzie.

Dále jsme pomohli v říjnu abchazskému sdružení novinářů strategicky naplánovat novou kampaň za svobodný přístup k informacím.

Na konci roku jsme začali vydávat pravidelné zpravodajství z jižního Kavkazu v češtině, k jejichž odběru e-mailem se můžete snadno přihlásit pomocí formuláře v pravé části této stránky, případně si prohlédnout archiv měsíčních přehledů.

Podněstří

Pro aktivní skupinu jsme zorganizovali naplánování konkrétní kampaně za svobodný přístup k informacím. Více o kampani.

Bělorusko

V únoru 2012 se uskutečnil happening před běloruskou ambasádou na protest proti vystěhování běloruské lidskoprávní organizace Viasna z její kanceláře.

Podpora Pussy Riot

Případ ruské punkové kapely Pussy Riot je dostatečně známý. V červnu na podporu uvězněných hudebnic demonstrovaly společně s NESEHNUTÍm brněnské sochy, v srpnu pak Pussy Riot podpořil hudební festival Trutnov Open Air.

2011

Jižní Kavkaz

V roce 2011 proběhly vzdělávací semináře ve městech Tbilisi a Sukhum, které poskytly místním iniciativám a nezávislým médiím informace a zkušenosti v oblasti občanské participace, demokratických principů, lidských práv, fundraisingu, vedení osvětových kampaní, práce s médii, využívání sociálních sítí a nových médií v kampaních a v dalších oblastech. V rámci těchto seminářů jsme sdíleli zkušenosti z vývoje občanského sektoru v ČR.

Semináře byly doprovázeny večerními promítáními filmů s lidskoprávní a ekologickou tématikou a byly otevřené i pro veřejnost a doplněné besedami a diskuzemi.

Zástupci a zástupkyně organizací zúčastněných na vzdělávacích aktivitách mohli přihlásit do výběrového řízení své projekty a žádat o finanční podporu. Šest nejlepších projektů obdrželo malé granty ve výši 1.200 EUR (více o nich se dozvíte v sekci Projekty na Kavkaze) a realizátorky projektů přijely v říjnu na studijní pobyt do České republiky. Zde navštívily různé neziskové organizace, média a další instituce. Dojmy abchazské účastnice z tohoto pobytu si můžete přečíst na Blogu NESEHNUTÍ.

V rámci jejich pobytu se uskutečnila víkendová škola pro studující v ČR a představitele iniciativ na Kavkaze, na které vystoupili zástupci a zástupkyně vysokých škol, významných českých médií, úspěšní podnikatelé či podnikatelky a představitelé a představitelky občanského sektoru.

Na podzim vznikla fotografická výstava, v Brně proběhlo promítání filmu Na hranicích impéria a přednáška o Kavkaze a vyšlo tematické číslo časopisu PŘES věnované právě Kavkazu a obsahující články:

Podněstří

Navázali jsme spolupráci s občanskými iniciativami v Podněstří, zorganizovali jsme pro ně třídenní workshop strategického plánování a pomáhali s rozjezdem kampaně za svobodný přístup k informacím. Reportáž z této akce se můžete dočíst na Blogu NESEHNUTÍ.