O programu

CESTA INICIATIVY

Naším základním záměrem je podporovat rozvoj občanských iniciativ a jejich aktivit směřujících k ochraně lidských práv, životního prostředí, práv zvířat a watch-dogových aktivit ve vybraných regionech. Výměnou zkušeností chceme přispívat k tvorbě občanské společnosti, posilovat její práva a napomáhat společenským změnám.

Podporujeme mimo jiné i organizace zaměřené na problematiku ženských práv a rovných příležitostí, mládežnické organizace či nezávislá média.

Cílíme do regionů, kde můžeme rozvíjet spolupráci na základě spolehlivých kontaktů, kde je naše činnost zapotřebí, do regionů, které jsou v procesu změn a může být užitečná nejen česká zkušenost, ale i výměna zkušeností těchto regionů navzájem. Často pracujeme v oblastech, které jsou něčím specifické, a chceme, aby naše práce měla viditelný dopad.

Nerezignujeme ani na vzdělávání a informování české společnosti, do níž chceme vnést dosud opomíjená témata a hledat nové souvislosti. Stejně jako o to usilujeme v celém NESEHNUTÍ, i v programu Cesta iniciativy chceme propojovat témata lidských práv, ochrany životního prostředí a práv zvířat.

A co děláme konkrétně? Vzdělávací akce všeho druhu – workshopy, semináře, promítání, besedy a prezentace. Zprostředkovávání malých a středních grantů spojené s poradenstvím v aktivitách jejich příjemců a monitoringem průběhu projektů či kampaní. Pomoc při plánování kampaní. Krátkodobé i delší stáže v České republice. Navazování spolupráce na konkrétních tématech. Zprostředkovávání kontaktů mezi jednotlivými tematickými i geografickými oblastmi, a to i tam, kde je to jinak problematické.

Vzdělávací akce v Česku, od medializace, prezentace na webu a vytváření vlastních komunikačních kanálů, přes besedy, promítání a další vzdělávací akce, až po organizaci návštěv studentů či odborníků z ČR v cílových oblastech.

Podporu komunikace aktivní veřejnosti z oblastí, kde působíme, a to i s využitím moderních komunikačních kanálů – nových médií a sociálních sítí. A to vše s ohledem na bezpečnost a ochranu soukromí v dnešním prostředí elektronické komunikace.

Komunikujeme a spolupracujeme s dalším organizacemi zabývajícími se souvisejícími tématy a působícími ve stejných oblastech. Děláme akce na podporu konkrétních obránců lidských práv či aktivní veřejnosti v zahraničí, která to potřebuje.