Vyzvěte k propuštění nespravedlivě vězněných v Ázerbájdžánu!

Aktualizace, 30. 4. 2016

V průběhu března a dubna byla v Ázerbájdžánu propuštěna na svobodu celá řada politických vězňů. Mezi nimi i Intigam Alijev a Rasul Džafarov, za jejich propuštění vedlo NESEHNUTÍ společně s mezinárodní koalicí Sports for Rights dlouhodobou kampaň.

K propuštění politických vězňů přispěl i Váš podpis dopisu adresovaného prezidentovi Ázerbájdžánu.

Je to výborná zpráva, nicméně ázerbájdžánský autoritářský politický režim stále vězní několik desítek vězňů a vězeňkyň svědomí. Mezi nimi například Chadídža Ismailova, investigativní novinářka a bojovnice za lidská práva.

Podobné kampaně jako je tato, můžeme vést jen díky darům od Vás, a proto i nadále potřebujeme Vaši podporu.

Děkujeme

NESEHNUTÍ

 

Text původní výzvy k propuštění Intigama Alieva a Rasula Džafarova

en25 Call for the release of the unjustly imprisoned in Azerbaijan!
Click here for English version

At the beginning of August 2014 two human rights defenders, Intigam Aliyev and Rasul Jafarov, were imprisoned in Azerbaijan. Their allegations of serious crimes are driven by political motives and most probably the two are to face a similar fate as tens of other critics of the local dictatorial regime – years of unjust imprisonment. Who are Intigam and Rasul, actually?

intigamPhoto Courtesy of RFE/RL Intigam Aliyev (born in 1962)
Leading Azerbaijani human rights defender and lawyer is the director of an NGO called Legal Education Society. Outside Azerbaijan he is often being mistaken for the President of Azerbaijan, Ilham Aliyev, due to the same surnames. Nevertheless, their attitude to law and justice is sharply different. Intigam made more than 200 complaints to the European Court of Human Rights regarding cases of rigged elections, threatening the freedom of speech and the right to a fair trial. In 2013 the Czech Minister of Foreign Affairs presented him with the Homo Homini award. Intigam dared to criticize the Azerbaijani regime and help unjustly imprisoned journalists, activists and opposition politicians. That is why now he ended up in prison himself.
rasul finalphoto: Institute for Reporters‘ Freedom and Safety – IRFS Rasul Jafarov (born in 1984)
Rasul founded the Human Rights Club organisation which has never been allowed to be officially registered by the state. When the international music contest Eurovision took place in Azerbaijan, Rasul led a campaign called “Sing for Democracy” to draw people’s attention to the violations of human rights in his country. In this way he helped the world to learn about persecutions of independent journalists or opposition politicians, forced evictions, rigged elections and political prisoners. Later, the campaign “Art for Democracy” informed about the deteriorating state of human rights in Azerbaijan. Rasul wanted to live in a democratic society. Instead, he spends his 30th birthday in prison.

There are several ways how to help Intigam and Rasul. This one takes just 2 minutes of your time:

Join us in the call upon the President of Azerbaijan for the release of the unjustly imprisoned Intigam Aliyev and Rasul Jafarov!


Začátkem srpna 2014 byli v Ázerbájdžánu zatčeni dva obránci lidských práv – Intigam Alijev a Rasul Džafarov. Jejich obvinění ze závažných zločinů je politicky motivované a dle všeho je čeká podobný osud, jako desítky jiných kritiků tamního diktátorského režimu – roky nespravedlivého věznění. Kdo jsou Intigam a Rasul zač?

intigamPhoto Courtesy of RFE/RL Intigam Alijev (nar. 1962)
Přední ázerbájdžánský obhájce lidských práv a právník je ředitelem nevládní organizace Legal Education Society. V zahraničí si ho občas kvůli shodnému příjmení pletou s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem, byť je jejich vztah k právu a spravedlnosti výrazně odlišný. Intigam podal více než 200 stížností k Evropskému soudu pro lidská práva v souvislosti s případy zmanipulování voleb, ohrožování svobody slova a práva na spravedlivý soudní proces. V roce 2013 mu český ministr zahraničí předal cenu Homo Homini. Intigam se nebál kritizovat ázerbájdžánský režim a pomáhat nespravedlivě vězněným novinářům, aktivistům či opozičním politikům. Kvůli tomu teď on sám skončil ve vězení.
rasul finalfoto: Institute for Reporters‘ Freedom and Safety – IRFS Rasul Džafarov (nar. 1984)
Rasul založil organizaci Human Rights Club, kterou mu stát nikdy nedovolil oficiálně zaregistrovat. Když se konala v Ázerbájdžánu mezinárodní hudební soutěž Eurovision, Rasul vedl kampaň Sing for Democracy („Zpívejte pro demokracii“), aby poukázal na porušování lidských práv v zemi. Pomohl tak tomu, aby se svět dozvěděl o perzekucích nezávislých novinářů či politických oponentů, násilném vystěhovávání lidí z jejich domů, falšování voleb či politických vězních. O zhoršujícím se stavu lidských práv v Ázerbájdžánu pak dále informovala kampaň Art for Democracy („Umění pro demokracii“). Rasul chtěl žít v demokratické společnosti. Místo toho tráví své třicáté narozeniny ve vězení.

Je několik způsobů, jak Intigamovi a Rasulovi pomoci. Tento vám zabere dvě minuty:

Vyzvěte společně s námi prezidenta Ázerbájdžánu k propuštění nespravedlivě vězněného Intigama Alijeva a Rasula Džafarova!

Vážený pane prezidente,

občanští aktivisté Intigam Alijev a Rasul Džafarov byli v srpnu 2014 zatčeni a obviněni z několika závažných trestných činů, které nespáchali. Nyní jim hrozí mnohaleté tresty odnětí svobody.

Vyzýváme k tomu, aby Intigam Alijev a Rasul Džafarov, kteří jsou nespravedlivě zadržovaní jen za uplatňování práva na svobodu projevu, byli neprodleně a bezpodmínečně propuštěni.

S úctou,

 

Dear Mr. President,

civil activists Intigam Aliyev and Rasul Jafarov were arrested in August 2014 and charged with several serious criminal acts, which they did not commit. Now they face prison sentences of many years.

We call for an immediate and unconditional release of Intigam Aliyev and Rasul Jafarov, who are detained solely for exercising their right to freedom of expression.

Yours sincerely,

Připojte se! Join!

Vyplňte své údaje a klikněte na tlačítko Odeslat. Dopis bude se seznamy signatářů poslán do kanceláře prezidenta Ázerbájdžánu Ilhama Alijeva.

Fill your data and click Odeslat („send“). The letter will be sent to the office of the president of Azerbaijan Ilham Aliyev together with the lists of signatories.
Po zaškrtnutí vám budou chodit informace o podobných aktivitách k tématu. S údaji budeme nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.