21.6.2018

Neformální obchod mezi Gruzií, Abcházií a Jižní Osetií je na vzestupu

Obchod mezi Gruzií na jedné straně, a Abcházií a Jižní Osetií na straně druhé dlouhodobě roste, a to navzdory politickým překážkám – ukazuje nová studie organizace International Crisis Group (plná verze k přečtení zde). Hlavním faktorem posilujícím objem vzájemného obchodu je pád hodnoty ruského rublu, který je v obou neuznaných republikách používán jako místní měna. Jeho oslabení jednak snížilo kupní sílu místních obyvatel a zmenšilo hodnotu pomoci, kterou Rusko republikám poskytuje, a současně zvýšilo poptávku místních po gruzínské produkci, která se nyní pro ně stala relativně levnější.

Vzhledem k neformální povaze se hodnota obchodu špatně měří, zpráva ale poukazuje kupříkladu na v loňském roce zdokumentované dlouhé fronty nákladních vozů transportujících gruzínskou produkci do Jižní Osetie. Odhadovaný rozsah obchodu mezi Gruzií a Abcházií pak činí 150 tun za den. Ročně se vzájemný obchod pohybuje mezi sedmi a patnácti miliony dolarů. Přeshraniční transakce s Gruzií navíc slouží díky uvaleným celním poplatkům i pro abchazské a jihoosetské autority jako vítaný zdroj příjmu nezávislý na Rusku.

(EN) https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/georgia/249-abkhazia-and-south-ossetia-time-talk-trade