21.6.2018

Gruzie oznámila plán na zlepšení životních podmínek v Abcházii a Jižní Osetii

Gruzínský premiér Giorgi Kvirikašvili na začátku dubna představil novou „mírovou iniciativu“ s názvem „Krok k lepší budoucnosti“, která má směřovat k rozšíření obchodních, vzdělávacích či cestovních příležitostí pro obyvatele Abcházie a Jižní Osetie, zlepšit jejich životní podmínky a napomoci tak transformaci vztahů Gruzie s těmito neuznanými republikami.

Plán pokrývá několik dimenzí. Obyvatelé Abcházie a Jižní Osetie budou moci namísto tzv. neutrálních pasů obdržet „osobní číslo“, a to bez nutnosti uvést své občanství – a s jeho pomocí jim bude umožněno podnikat, obchodovat, žádat o podporu v gruzínských státních programech či získat vzdělání v gruzínských školách. Studenti abchazských a jihoosetských škol budou moci přejít na ty gruzínské bez zkoušek a za finanční podpory, měla by se rovněž usnadnit procedura uznávání dokladů o dosaženém vzdělání. Produkty vyrobené v Abcházii a Jižní Osetii by nově získaly přístup na vnitřní trh Gruzie s „neutrálním označením o zemi původu“, a následně by mohly být v rámci dohody o volném obchodu Gruzie s EU exportovány na trh evropský s certifikátem o gruzínském původu. Plán rovněž předjímá vytvoření speciálních ekonomických zón ve vesnicích Rukhi a Ergneti, tedy při tzv. administrativní linii mezi Gruzií a Abcházií, resp. Jižní Osetií. Zde se budou moci registrovat obchodníci a podnikatelé z těchto neuznaných republik, k dispozici bude řada služeb poskytovaných gruzínským státem, mají vzniknout komerční a průmyslová centra. Iniciativa předpokládá přijetí úprav v gruzínské legislativě, včetně tzv. zákona o okupovaných teritoriích.

Přestože se jedná o zatím nejvíce ambiciózní plán, svou podstatou se moc neliší od předchozích nepříliš úspěšných snah Gruzie o přilákání obyvatel Abcházie a Jižní Osetie a (v dlouhodobé perspektivě) o reintegraci těchto území. Dle někdejšího gruzínského „ministra pro reintegraci“ Paaty Zaakareišviliho ani tento nový plán nemá příliš šancí na úspěch, jelikož staví Abcházii a Jižní Osetii do role prosebníků a příjemců gruzínské pomoci. Jakékoliv podobné iniciativy by podle něj měly být realizovány krok za krokem a bez jakýchkoliv veřejných prohlášení.

Obě neuznané republiky gruzínskou iniciativu obratem odmítly jako „další z gruzínských PR kampaní“ s tím, že „jediným možným krokem k lepší budoucnosti by bylo uznání jejich nezávislosti ze strany Gruzie a následné rozvíjení vzájemných vztahů na mezistátní úrovni“.

(EN) http://oc-media.org/georgia-unveils-unprecedented-peace-initiative-for-abkhazia-south-ossetia/

(EN) https://eurasianet.org/s/georgia-aims-at-better-future-with-breakaway-abkhazia-and-south-ossetia

(EN) https://jam-news.net/?p=95317

(RU) http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/318819/