19.2.2018

Veřejné mínění v Arménii: zhoršující se postoje k Ázerbájdžánu a víra v armádu

Na začátku nového roku byly publikovány dva rozsáhlé výzkumy veřejného mínění v Arménii. Průzkum jerevanského „Kavkazského institutu“ (Caucasian Institute) zkoumal postoje k Ázerbájdžánu a konfliktu v Náhorním Karabachu. Výsledky ukazují, že pouze 8 % Arménů podporuje ústupky Ázerbájdžánu s cílem dosažení míru, přičemž ve stejném průzkumu v roce 2004 to bylo okolo dvou třetin dotázaných. V průzkumu v roce 2009 zmínilo 35 % Arménů, že jsou ochotni obchodovat s Ázerbájdžánci, v roce 2015 už to bylo jen 17 %. Tato data podporují všeobecnou tendenci uzavírání a zatvrzování arménské společnosti. Zajímavé jsou také rozdíly uvnitř arménské populace. I když většina dotázaných nepodporuje „vojenské“ řešení konfliktu, tato varianta má největší podporu mezi mladými (18-24 let) a mezi generací veteránů z války v 90. letech. Pozoruhodné jsou také rozdíly mezi oběma stranami konfliktu, například v roce 2009 si 30 % Arménů dokázalo představit přátelství s Ázerbájdžánci, na druhé straně v Ázerbájdžánu stejně odpovědělo jen asi 1 % dotázaných.

V jiném průzkumu organizace CRRC zjistila, že 78 % dotázaných Arménů věří armádě. Druhou nejdůvěryhodnější institucí s 76 % je pak Arménská apoštolská církev. Vláda a legislativa dopadly daleko hůře, zejména prezident Serž Sarkisjan, kterému věřilo jen 18 % dotázaných. V otázkách zahraniční politiky dvě třetiny dotázaných schvalují arménské členství v Eurasijském ekonomickém svazu, 64 % označilo Rusko za „nejpřátelštějšího“ zahraničního spojence. 55 % dotázaných by ale také v různé míře podporovalo vstup Arménie do EU.

(EN) https://eurasianet.org/s/survey-armenians-attitudes-toward-azerbaijan-increasingly-hardening

(EN) https://www.azatutyun.am/a/28946357.html

(EN) http://c-i.am/wp-content/uploads/Policy_Paper_final.pdf