22.2.2017

Nová smlouva Gruzie s Gazpromem podrobena široké kritice

Na začátku ledna uzavřela gruzínská vláda novou smlouvu s ruským plynárenským gigantem Gazprom o tom, jakým způsobem bude Rusko platit za tranzit zemního plynu, který skrze Gruzii dodává do Arménie. Zatímco v předchozích letech Gazprom platil „naturáliemi“, tzn. Gruzie si mohla odčerpávat 10 % z celkového objemu plynu tekoucího přes její území do Arménie, nyní při uzavření nového dvouletého kontraktu Gazprom trval na monetizaci platby, tedy na úhradě v penězích. Zároveň si dle smlouvy bude Gruzie moct dokoupit dodatečný plyn v ceně 185 USD za 1000 kubických metrů. Nový kontrakt, jehož všechny detaily doposud nebyly plně zveřejněny, vzedmul velkou vlnu kritiky nejen ze strany opozice a nevládních organizací, ale i řady expertů. Ti považují smlouvu za velmi nevýhodnou a ohrožující energetickou bezpečnost státu – Gruzie jakožto tranzitní země, a tedy s potenciálem silné pozice pro vyjednávání, dle nich příliš ustoupila. A varují, že v případě dalšího snížení cen za plyn dodávaný Arménii, ke kterému Gazprom v posledních letech opakovaně přistoupil, Gruzii vyplacené peníze neuhradí objem plynu, který dostávala za dřívějších podmínek. Z Ruska přitom Gruzie importuje cca 10 % ze své celkové spotřeby zemního plynu, zatímco téměř 90 % jí dodává Ázerbájdžán.

(RU) http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/295732/

(RU) http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/296180/

(RU) http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/296250/

(EN) http://www.rferl.org/a/georgia-russia-gas-agreement-armenia/28256580.html